Reactie van deelnemers op Hende’s leertherapie


‘Intensief maar ontzettend goed’

‘Leerzaam, intrigerend’

‘Een bijzondere ervaring. De trainster is veilig, heeft een prettig tempo, een fijne stem, er is ruimte voor twijfels/opmerkingen zonder oordeel hierover – hierdoor kon ieder op zijn eigen manier en tempo deelnemen’

‘Veilig, open, eerlijk, leerzaam, ruimte voor een lach’

‘Een cadeautje voor jezelf!’

Begeleide intervisie

Ben je:

  • cognitief gedragstherapeut (in opleiding)?
  • heb je begeleide intervisie nodig in het kader van je opleiding?
  • op zoek naar een fijne, online groep met een deskundige begeleider?
  • is zelfzorg/zelfcompassie een van je leerpunten?

Een onderdeel van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCT is het volgen van begeleide intervisie  (voor de VGCT is er ook de begeleide intervisie: een groep van 4-8 CGT-ers in opleiding, begeleid door een supervisor VGCT, waarin je aan je persoonlijke competenties werkt. Dit kan gaan over jouw interpersoonlijke vaardigheden, je vermogen tot zelfreflectie, je neiging tot therapist drift, of je vermogen tot zelfzorg/zelfcompassie. 

Herken je dit? 

Begeleide intervisie online

Het valt mij op hoe zoveel therapeuten hard zijn voor zichzelf, streng en kritisch, en neigen om te hard te werken. Waar we (zelf heb ik er ook een handje van) zo gericht zijn op anderen en wat zij nodig hebben, kunnen we aan ons zelf voorbij gaan en onszelf mettertijd uitputten.

Herkenbaar? Wil jij deze periode van begeleide intervisie aangrijpen om hieraan te werken, naast andere doelen, dan ben je welkom!

Opzet en inhoud

De sessies zijn 5x 180 minuten, waarbij steeds 30-40 minuten wordt besteed aan zelfzorg, en de rest van de tijd werken jullie met elkaar aan jullie doelen.
De eerste 30-40 minuten reik ik oefeningen aan ter vergroting van zelfzorg, de rest van de tijd werken jullie in intervisievorm aan jullie doelen. Hierbij maken we gebruik van de incidentmethode (een format voor intervisie, geschikt om een moeilijkheid uit te diepen en tot verschillende mogelijke aanpakken te komen) en allerlei vormen van oefenen (korte en langere rollenspelen, brainstorms, demonstraties etc).

Hierbij ben ik als begeleider een procesbegeleider, en zijn jullie degenen die elkaar helpen tot inzicht en ander gedrag te komen.
Er wordt van jullie een actieve inbreng verwacht, meedenken met elkaar, bedenken welke werkvormen passend zijn, elkaar feedback geven. Veiligheid is hierbij belangrijk, het is kwetsbaar om zo naar je eigen gedrag te kijken en aan jezelf te werken in een groep. Dus respect voor elkaar en vertrouwelijkheid staan voorop.

Praktische gegevens

De begeleide intervisie bestaat uit 5 sessies van 180 minuten (met een kleine uitloopmogelijkheid van 10 minuten).
Kosten: 500 per persoon voor de hele reeks.
Locatie: online (bij voldoende belangstelling worden ook live sessies aangeboden).

Data Ronde Najaar 2023:
Maandagochtenden 18 september, 2 oktober, 6 november, 4 december 2023, 15 januari 2024. De reservedatum (graag vrijhouden) is op 5 februari 2024.
Tijden: 9.15-12.15 uitloop tot 12.30.
Je meldt je aan door je in te schrijven via deze link:
Ik schrijf me in voor de begeleide intervisie van september 2023.

Data Ronde Begin 2024: 
5 sessies van 3 uur, data volgen z.s.m. 

Bij vragen of aanmelden voor 2024, kun je mailen naar info@hendebauer.nl.

Toch liever leertherapie?

Wanneer je voor 1 juli 2023 start met supervisie, kun je ook nog kiezen voor de leerlijn waarbij je leertherapie volgt.
Hierbij kun je kiezen voor leertherapie gebaseerd op mindfulness en voor leertherapie gebaseerd op compassie.
Kijk hiervoor op de andere website.

Ik bied leertherapie voornamelijk aan in groepen (maximaal 8 deelnemers):
1. in Den Haag verspreid over 5 of 6 dagen, overdag;
2. online, 12 sessies over enkele maanden;
3. in Groesbeek (bij Nijmegen) op een fijne plek in de bossen (met overnachtingen, 4 dagen aaneengesloten).

De leertherapiegroepen zijn gebaseerd op mindfulness/MBCT of (zelf-)compassie, en ik put uit mijn ruime ervaring als psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut. Aandacht en compassie zijn noodzakelijk voor het kunnen bieden van goede therapie (in het belang van de cliënt), en voor goede zelfzorg (voor de therapeut). Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de waarde van mindfulness voor de effectiviteit en relationele kwaliteiten van therapeuten.

De leertherapie is dan ook zinvol voor jezelf en je eigen ontwikkeling, maar ook voor je therapeutische houding en benadering.

Deelnemers zijn zeer enthousiast over de inhoud en effectiviteit.

Meer over de leertherapie, praktische informatie en aanmelden

Je vindt alle informatie over de leertherapie en mooie andere trainingen op de website van het Centrum voor Mindfulness, Compassie en Psychotherapie.

Klik hieronder op het logo.

Erkenning / accreditatie


Begeleide intervisie telt mee voor je registratie als VGCT-therapeut/erkend lid VGCT als de begeleider van de intervisie is erkend als supervisor VGCT.
Hende voldoet aan deze eis.
Daarom telt de begeleide intervisie dus mee voor de registratie als cognitief gedragstherapeut VGCT .

Je mag begeleide intervisie volgen in het kader van je opleidingstraject voor de VGCT als je na januari 2022 met je supervisie bent begonnen. 

Mocht je voor juli 2023 met je supervisie zijn begonnen, dan mag je ook nog kiezen voor de alternatieve route waarbij je leertherapie volgt. Lees de regels hierover na op de site van de VGCT.