Je kunt bij Hende terecht voor supervisie over cognitieve gedragstherapie CGT, gesprekstherapie, gesprekstechnieken, psychotherapie, mindfulness, compassie en mindfulness-based cognitive therapy MBCT.

Hende is erkend als supervisor door de VGCT en door de NVP, en als leersupervisor (supervisie over supervisie) door de NVP.

Supervisie psychotherapie
Je kunt supervisie nemen in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCT, BIG GZ-psycholoog, BIG-psychotherapeut, psychiater, klinisch psycholoog (over therapie).
Veel voorkomende vragen gaan over gesprekstechniek, contact maken, werkrelatie; lastige interacties of lastige cliënten; probleemanalyses en casusconceptualisaties; het toepassen van protocollen en richtlijnen; het op maat maken van behandelingen; overdracht en tegenoverdracht; hoe doe je een goede cognitieve therapie (Beck of Ellis); vaardigheidstrainingen en groepstherapie; het groepsproces hanteren; het faseren van de behandeling; indicatiestelling; klinische diagnostiek, anamnese en het doen van een goede intake; omgaande huiswerk, stimuleren van cliënten om tussen de sessies met de stof te werken.

Supervisie mindfulness en compassie
Je kunt ook supervisie nemen op het gebied van mindfulness en compassie.
Veel voorkomende vragen zijn: begeleiding bij het geven van de eerste of een van de eerste trainingen (beginnende trainers), het aanscherpen van de vaardigheden (meer ervaren trainers); indicatiestelling en contra-indicaties; het uitsluiten van psychiatrische klachten/screening ook voor wie weinig of geen ervaring in de GGZ heeft; het doen van een intake; het hanteren van het groepsproces (hoe creëer ik een veilig klimaat, hoe zorg ik voor diepgang in een groep; hoe stimuleer ik mensen om bij zichzelf stil te staan; hoe ga ik om met mensen die buiten de groep lijken te vallen?); hoe pas ik mindfulness of compassie individueel toe; hoe integreer ik het in een lopende therapie of coaching?
Hende kan ook je reflectieverslag begeleiden in het kader van je registratie bij de VMBN.

Supervisie over supervisie
Ben je een beginnende supervisor en wil je graag begeleid worden bij je eerste supervisietrajecten? Je kunt bij Hende ook leersupervisie volgen, eventueel met een klein groepje collega’s (maximaal 3).

Werkwijze
Je bereidt je voor op het eerste gesprek door het beantwoorden van een aantal vragen die Hende je opstuurt. In dit eerste gesprek bespreken we je wensen, leerdoelen, eerdere ervaringen, leerstijl en kijken we of er voldoende match tussen ons is. Daarna stellen we een supervisiecontract op, dat we geregeld evalueren.
Om een goed resultaat te halen met de supervisie werken we als volgt:
Je bereidt de supervisiesessies voor door casuïstiek te kiezen en minimaal een vraag te bedenken; je maakt een verslagje van de supervisiesessies; je maakt opnames van gesprekken (video of eventueel audio – met toestemming van de cliënt) om in de supervisie in te brengen, en kiest fragmenten om te bespreken.

Vorm
Supervisie duurt 45 minuten voor een individuele sessie. Dubbele sessies, of (langere) sessies in kleine groepjes zijn ook mogelijk. Supervisie kan live of via beeldbellen.

Aanmelden
Lees eerst goed wat hier boven staat, en neem alleen contact op als je je in de werkwijze kunt vinden en bereid bent de sessies voor te bereiden, te verslaan, en audio-opnames te maken. Je kunt je aanmelden via info@hendebauer.nl.

Tarieven
Voor tarieven kijk je hier.