De beste tijd om een boom te planten
Is twintig jaar geleden
 
De op een na beste tijd
Is nu
 
Chinees gezegde

Praktische informatie

 
Hier vind je informatie over aanmelding, spreekuur, tarieven, vergoedingen, werkwijze. Lees dit goed door, en bel (voor aanmelden) of mail (als je vragen hebt over deze informatie).
 
 
 

Spreekuur

 
Het telefonisch spreekuur is op maandag van 12.30-13.00 en op vrijdag 12.30-13.00 uur.
 
 

Aanmelding

 
Zelfbetalers (of als je werkgever betaalt):
Voor coaching, consulten die je zelf betaalt, en voor onverzekerde psychotherapie/zorg, voor leertherapie en supervisie kun je je direct aanmelden. Er is (nog) geen wachtlijst.
Aanmelden hiervoor gaat telefonisch (zie hierboven bij spreekuur).
 
Via de verzekering:
Er is een cliëntenstop voor verzekerde zorg. Je kunt je helaas hiervoor niet meer aanmelden, er is ook geen wachtlijst.
Voor verzekerde zorg heb je altijd een verwijsbrief van je huisarts nodig. 
Let op:
• de datum van de verwijsbrief moet van voor de aanmelding zijn
 er moet opstaan of het een verwijzing is voor specialistische ggz, ofwel s-ggz of SGGZ.
Controleer dit alsjeblieft goed om vertraging en kosten te voorkomen.
 
 

Samenwerking met 1np

 
De inschrijving, administratie, facturering en declaratie gaat via 1np, met wie een samenwerking is gestart.
De aanmelding gaat in 2 stappen:
 
1. Meld je telefonisch aan (zie hierboven voor spreekuur). We bespreken of ik je klachten goed kan behandelen en of je in aanmerking komt (vermoedelijk) voor verzekerde zorg. 
2. Meld je aan via de website van 1np. Let op, Hende neemt je behandeling alleen aan als je telefonisch bij haar bent aangemeld. De link om je in te schrijven ontvang je per mail nadat je je hebt aangemeld en wanneer je aan de beurt bent op de wachtlijst.
 
Houd rekening met een wachttijd: momenteel is er een cliëntenstop voor verzekerde psychotherapie tot minimaal november 2022. Dit betekent dat je je pas in november weer eventueel telefonisch kunt aanmelden voor therapie.
 
 

Kosten en eventuele vergoeding

 
Onverzekerde psychotherapie en psychologische consulten:
De kosten voor ovp (onverzekerde psychotherapie) en psychologische consulten is voorlopig 110 euro per sessie van 45 minuten (15 minuten indirecte tijd). Je ontvangt maandelijks een rekening.
De behandeling is onverzekerd wanneer je klachten hebt die niet worden vergoed. Denk aan slaapproblemen, aanpassingsstoornissen, studie- of werkproblemen, moeilijkheden in de partner-relatie. 
Ook geldt dit voor problemen en klachten die niet voldoen aan de definitie van psychische stoornis volgens de DSM-V, bijvoorbeeld omdat de klachten niet ernstig genoeg zijn.
Ook als je niet wil dat er informatie over jou naar o.a. de verzekering gaat of een electronisch dossier wordt aangemaakt, kun je kiezen voor ovp.
 
Let op, bij sommige (buitenlandse) polissen bijvoorbeeld die voor ex-pats, worden losse consulten wel vergoed, ook los van de eventuele diagnose. Ga dit zelf na.
Kosten voor verzekerde zorg: zie onderaan deze pagina.
 
Coaching:
Het tarief voor individuele coaching is 130 per 45 minuten (vrijgesteld van btw) als je het zelf betaalt. Wanneer je werkgever betaalt is het tarief 175 (vrijgesteld van BTW).
 
Supervisie:
De kosten voor supervisie individueel zijn 105 euro per sessie van 45 minuten (15 minuten indirecte tijd)Sessies van 60 minuten of 90 minuten zijn ook mogelijk, en supervisie is mogelijk in kleine groepjes van 2 of 3 supervisanten  Voor langere sessies en groepssessies wijken de prijzen af, neem contact op via info@hendebauer.nl.
 
Leertherapie:
De meeste leertherapie wordt in groepsverband gevolgd, en betreft mindfulness of compassie. De tarieven variëren van 1150 tot 1475 voor 37,5 uur (25 sessies). Zie hiervoor de pagina over Leertherapie, of de andere website, van het Centrum voor Mindfulness, Compassie en Psychotherapie.
 
Opleiding, workshops en training:
Voor trainingen mindfulness, compassie, en opleidingen op dit gebied zie centrummindfulness.nl.
In company en op maat gemaakte trainingen, over bijvoorbeeld cgt, rationeel-emotieve therapie, gesprekstechnieken, intervisie: afhankelijk van offerte.
Neem gerust contact op per mail: geef door wat de trainingsvraag is, voor hoeveel mensen, welke disciplines; en op welke locatie. Dan volgt er z.s.m. een op maat gemaakte offerte.
 
Kosten voor verzekerde psychologische diagnostiek, behandeling en psychotherapie:
Deze tarieven zijn bepaald door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).
 
Bg-ggz: De tarieven voor kortdurende behandeling (bg-ggz) zijn gekoppeld aan de zorgvraagzwaarte (zvz). Per oktober 2020 biedt Hende geen Bg-ggz meer.
S-ggz: De gespecialiseerde zorg/psychotherapie wordt gefactureerd als diagnose-behandelcombinatie (dbc). Dit betekent dat na afloop van de behandeling op basis van diagnose en aantal minuten behandeling (ook indirecte tijd telt mee) het vastgestelde tarief wordt berekend.
Houd rekening met het eigen risico dat op ziektekosten wordt ingehouden door je verzekering (385 per jaar of meer afhankelijk van je polis).
 
Let op, bij verzekerde zorg wordt een elektronisch patiëntendossier dossier (epd) bijgehouden en wordt informatie over uw diagnose/klachten doorgegeven volgens wettelijke regelingen. Dit betreft ROM-metingen en DBC-informatie. Bij onverzekerde psychotherapie wordt deze informatie niet doorgegeven.
 
 

Kom ik in aanmerking voor vergoeding vanwege verzekerde zorg?

 
Psychologische begeleiding en behandeling wordt alleen vergoed door de verzekering als er sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-V (een psychiatrisch handboek voor het classificeren van psychische stoornissen).
Bijvoorbeeld problemen in de partnerrelatie, levensfaseproblemen, slaapstoornissen, aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde of studiegerelateerde moeilijkheden, vallen niet onder de DSM-V en behandeling daarvan wordt dus ook niet vergoed (bij geen enkele psycholoog of psychotherapeut).
 
 

Werkwijze bij verzekerde therapie

 
Let op, er is een clientenstop voor verzekerde psychotherapie, zeker tot november 2022. Je kunt je helaas niet aanmelden voor verzekerde zorg.

Voorbereiding:

Je haalt een verwijsbrief bij (meestal) je huisarts. Je meldt je telefonisch aan bij Hende. Daarna schrijf je je in/meld je je aan bij 1np, en wordt je uitgenodigd voor een intake. Je ontvangt een uitnodiging om een account aan te maken bij Karify, zodat we kunnen beeldbellen via een beveiligde verbinding.
Intake en behandelplan: De intakefase kan 1 of 2, in enkele gevallen 3 gesprekken duren. In deze fase vul je ook een klachtenvragenlijst (digitaal) in en een intake vragenlijst (geschreven). Op basis van de verzamelde informatie en in samenspraak met jou wordt het behandelplan gemaakt. De informatie en het behandelplan worden beschreven in een indicatieverslag. Dit verslag wordt getoetst door 2 collega’s die hun feedback en advies geven, waarna het plan eventueel wordt bijgesteld.
Als de intake en indicatie klaar zijn, volgt een adviesgesprek. Als je het met dit plan eens bent begint de behandeling.
Behandeling: We volgen het plan zoals dat is opgesteld, uiteraard op een flexibele manier. We stemmen samen steeds af of we op de goede koers zijn. De behandeling wordt geregeld, minimaal elk half jaar, geëvalueerd. Zonodig wordt het plan bijgesteld.
Metingen: Aan het begin van de behandeling, tussendoor elke 3 maanden, en vlak voor het laatste gesprek ontvang je een vragenlijst per mail. Het is belangrijk deze in te vullen, zodat we het verloop van je klachten goed kunnen volgen. Daarnaast is het een eis van de verzekeraars dat psychotherapeuten zulke lijsten afnemen.
 
 

Werkwijze bij onverzekerde therapie

 
Voorbereiding: Je hebt geen verwijsbrief nodig. Je meldt je telefonisch aan bij Hende. We bespreken of je klachten en je wensen passen bij mijn praktijk. Daarna maken we meteen een afspraak voor de intake.
Intake en behandelplan:
De intakefase kan 1 of 2, in enkele gevallen 3 gesprekken duren.  Op basis van de verzamelde informatie en in samenspraak met jou wordt een behandelplan gemaakt. Als we overeenstemming hebben over het plan begint de behandeling.
Behandeling:
We volgen het plan zoals dat is opgesteld, uiteraard op een flexibele manier. We stemmen samen steeds af of we op de goede koers zijn. De behandeling wordt geregeld, minimaal elk half jaar, geëvalueerd. Zonodig wordt het plan bijgesteld.
 
 
 

Klachtenregelement

 
Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over de therapie, coaching, supervisie, onze dienstverlening of een ander aspect van (de praktijk van) Hende Bauer, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Wij nemen uw op- en aanmerkingen serieus en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing. Zie hier voor het KLACHTENREGLEMENT Hende Bauer.
 
 
 

Kwaliteitsstatuut

 
Zorginstellingen zijn sinds enkele jaren verplicht hun kwaliteitsbeleid te preciseren en dit voor te leggen aan een toetsende commissie. Dat hebben wij ook gedaan. Hier vindt u het KWALITEITSSTATUUT.
 
 
 

Afzeggen en verzetten van afspraken en no-show

 
Afspraken afzeggen of verzetten moet 24 uur of langer van tevoren, telefonisch of per sms. Bij te laat of niet afzeggen worden “no show”-kosten in rekening gebracht, namelijk het no show tarief van 75 euro. Deze kosten dien je altijd zelf te betalen (dit wordt niet vergoed door de verzekeraar).
 
 

Links

 
Hier vind je links over mindfulness en compassie, over diverse therapievormen, over sites die naar Hende Bauer verwijzen.
lees meer